Ubuntu: Maak een verbinding met een Microsoft VPN-Server

ubuntu_logo_icoonEen verbinding maken met een Microsoft VPN-Server gaat als volgt:

Installatie voor het ondersteuning van VPN-verbindingen:

 • Open de terminal en geef het commando:

  sudo apt-get install network-manager-gnome network-manager-pptp
  sudo NetworkManager restart

Configureren van VPN-verbinding:

 1. Klik met links op de  NetwerkManager, dan krijg je dit menu te zien.
  vpn-ubuntu-01
 2. Klik op VPN-verbindingen > VPN configureren
  vpn-ubuntu-02
 3. Klik op Toevoegen
  vpn-ubuntu-03
 4. Kies hier Point-to-Point Tubbeling Protocol (PPTP)
 5. klik daarna op Create…
  vpn-ubuntu-04
 6. Vul bij Naam verbinding: een gewenste naam bijv. van je organisatie.
 7. Vul bij Gateway het IP-Adres of de hostname van de vpn-server waarmee je wil verbinden in.
 8. Gebruikersnaam, wachtwoord en NT Domein wijzen zich vanzelf.
 9. Klik op geavanceerd
  vpn-ubuntu-05
 10. Neem het zo over als het screenshot hierboven.
 11. Als je dat gedaan hebt klik je op OK > Apply > Sluiten

Als u nu probeert verbinding te maken dan zal dit mislukken, hiervoor moet eerst de netwerk manager gefixt worden. zie hieronder.

FIX Netwerk Manager:

 1. Druk de toets combinatie Alt + F2 dan krijg je dit onderstaande venster:
  vpn-ubuntu-06
 2. Vul hier gconf-editor in en klik op Uitvoeren
  vpn-ubuntu-07
 3. Ga in de configuratie-editor naar  System > Networking > Connections > 1 > VPN
 4. Als je in de map VPN zit klik je met rechts op een leegstuk (bijv. onder user)
 5. kies uit het menu Nieuwe sleutel
  vpn-ubuntu-08
 6. vul in:

  Naam: refuse-eap
  Type: Tekenreeks
  Waarde: yes

 7. Klik op OK
 8. U kunt nu de Configuratie-editor sluiten.
 9. Als u nu naar de Netwerk Manager gaat moet de aangemaakte verbinding ertussen staan.
  vpn-ubuntu-09