Fix Geluid TVTime

Toen ik TVtime installeerde had ik geen geluid in TVtime ik heb het volgende hierop gemaakt:

Installer: tvtime+sound.run

  • Open terminal venster en geef de commando’s:

    wget http://server1.ictmartijn.nl/downloads/ubuntu/tvtime+sound.run
    sh ./tvtime+sound.run

Source code: tvtime+sound-source.tar.gz

Handmatige setup:
wget http://server1.ictmartijn.nl/downloads/ubuntu/tvtime+sound-source.tar.gz
tar -zvxf tvtime+sound-source.tar.gz
sudo apt-get -y install sox libsox-fmt-all
sudo mv ./tvtime+sound /usr/bin/
sudo xdg-desktop-menu install --novendor TVtime+sound.desktop
mv ./TVtime+sound.desktop ~/bureaublad

Source code: tvtime+sound

#!/bin/sh
sox -c 2 -s -r 32000 -t ossdsp /dev/dsp1 -t ossdsp -r 32000 /dev/dsp &
tvtime --mixer=/dev/mixer:pcm