Fix phpMyAdmin “mcrypt extension is missing” melding

Check eerst of de php-mcrypt is geinstalleerd:

yum install php-mcrypt

Als deze is geïnstalleerd verander het file /etc/php.d/mcrypt.ini:
van:

; Enable mcrypt extension module
extension=module.so

Naar:

; Enable mcrypt extension module
extension=mcrypt.so

Geef een reactie