Installeer .net Framework 3 Offline in Windows 8

Open de opdrachtprompt met administrator bevoegdheden WIN+X > opdrachtprompt (administrator) en voer het volgende uit:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:E:sourcessxs /LimitAccess

Verander E: in je windows 8 installatie station