Ubuntu 13.10 – Inschakelen “Ctrl+Alt+Backspace voor herstart X server”

Open een terminal venster (Ctrl+Alt+t) en voer het commando uit:

sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Config-herstart-x-server